0
0
Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Chào mừng trở về nhà GTC !

CHÍNH SÁCH GIAO DỊCH CHUNG  

 

1. CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG  

Khi sử dụng Website của Sao Phương Đông, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “CHÍNH SÁCH GIAO DỊCH CHUNG”.  

Sao Phương Đông có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Chính sách giao dịch chung” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.  

 

2. TÍNH CHẤT CỦA THÔNG TIN HIỂN THỊ  

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về Sao Phương Đông, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà mà Sao Phương Đông đang cung cấp.  

Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.  

 

3. LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE KHÁC  

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Sao Phương Đông không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này.  

Sao Phương Đông từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.  

 

4. LIÊN KẾT TỪ WEBSITE KHÁC  

Sao Phương Đông không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện/hiển thị mặc định của Website mà chưa có sự đồng ý của Sao Phương Đông.  

 

5. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM  

Khi truy cập vào website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng Sao Phương Đông, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:  

Sao Phương Đông từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn. 

Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía Sao Phương Đông về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn:  

 

(1) Sử dụng các thông tin trên website này;  

(2) Các truy cập kết nối từ website này;  

(3) Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khách hàng thường xuyên của Sao Phương Đông.  

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.  

 

6. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Sao Phương Đông và các nhà cung cấp có liên quan khác.  

Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Sao Phương Đông và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:  

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại.  

(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc.  

Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Sao Phương Đông.  

 

7. ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI  

Sao Phương Đông bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.  

 

8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NGƯỜI MUA/NGƯỜI BÁN  

 

8.1. Quyền và nghĩa vụ của người bán (Sao Phương Đông):  

*Quyền của người bán:  

 

- Sao Phương Đông có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin liên quan khi có thay đổi.  

 

- Giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website theo quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.  

 

*Nghĩa vụ của người bán bao gồm:  

- Đăng tải và cập nhật các thông tin hoặc cung ứng dịch vụ khách hàng thông qua website gtcwinstar.com  

- Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin cụ thể liên quan đến sản phẩm/dịch vụ để Người mua hiểu và có thể sử dụng.  

- Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và đặt hàng cho phép khách hàng thực hiện đúng quy trình mua sản phẩm, hủy đặt mua  

- Giải quyết các thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm.  

- Cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan tới việc Người mua thanh toán cho Người bán như hóa đơn, phiếu mua hàng, phiếu thu….với tổng số tiền mà Người mua đã đặt.  

- Duy trì hoạt động bình thường và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động website gtcwinstar.com. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới  

 

*Trách nhiệm của chúng tôi không bao gồm:  

- Bất kỳ dữ liệu không chính xác nào được cung cấp bởi khách hàng khi đặt mua.  

- Không thể liên lạc với khách hàng qua điện thoại.  

 

8.2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng:  

- Việc đặt hàng được xem là đã xác nhận nếu trang xác nhận đặt hàng được hiển thị cho hành khách.  

- Nếu không nhận được tin nhắn SMS/Email xác nhận hoặc hủy đơn hàng vì bất cứ lý do nào, khách hàng có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ gửi lại.  

- Thanh toán đầy đủ cho Người bán số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ theo quy định (Nếu có).  

- Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho Người bán liên quan tới các giao dịch khi Người bán có yêu cầu.  

- Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định của Sao Phương Đông đang được đăng trên Website gtcwinstar.com để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.