0
0
Không có sản phẩm nào trong giỏ.

Chào mừng trở về nhà GTC !

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

 

 

Chính sách bảo mật thông tin người dùng – Đây là chính sách công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng của mình thông qua Website. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng Website được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. 

Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng Website này, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây: 

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập 

- Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Sao Phương Đông, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Sao Phương Đông không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.  

- Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website gtcwinstar.com. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào Sao Phương Đông, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến. 

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

- Sao Phương Đông thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.  

*Cụ thể: Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này vào các mục đích: 

- Xử lý đơn hàng: gọi điện, gửi email hoặc tin nhắn xác nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng & thời gian giao hàng, xác nhận việc huỷ đơn hàng (nếu có). 

- Gửi thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc các chương trình khuyến mãi của Sao Phương Đông. 

- Gửi thông tin về bảo hành sản phẩm. 

- Giải quyết khiếu nại của khách hàng. 

- Thông tin trao thưởng (của Sao Phương Đông hoặc của hãng). 

- Gửi thông tin cho công ty tài chính để tiếp nhận, thẩm định & duyệt hồ sơ trả góp. 

- Các khảo sát để chăm sóc khách hàng tốt hơn. 

- Xác nhận các thông tin về kỹ thuật & bảo mật thông tin khách hàng. 

- Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo đúng quy định của pháp luật. 

Chúng tôi cam kết về việc sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng đúng với các mục đích và phạm vi đã thông báo. Trong trường hợp có bất kỳ phạm vi sử dụng phát sinh ngoài mục đích và thông báo, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho Khách hàng và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của Khách hàng.  

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.  

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 

Tên tổ chức: Công ty TNHH GTC Sao Phương Đông 

MST: 2301280509 

Trụ sở chính: Thôn Thành Dền, Xã Đào Viên, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 

Email: gtcsaophuongdong@gmail.com 

Điện thoại: 0984957759 

 

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đã thu thập

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào những việc hoàn toàn chính đáng, được sự đồng ý chấp thuận của khách hàng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cho một bên thứ 3 nếu không được khách hàng đồng ý. Chỉ cung cấp thông tin của khách hàng khi nó có lợi với khách hàng và được sự cho phép của khách hàng. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ phải cung cấp thông tin cho bên thứ 3 trong một số trường hợp sau:

- Các đối tác vận chuyển: Thông tin của người dùng có thể được chia sẻ giữa Sao Phương Đông và các đối tác vận chuyển nhằm cung cấp dịch vụ vận chuyển các các đơn vị này khi khách hàng đặt hàng.

- Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Theo yêu cầu của các tổ chức, cơ quan, chính phủ, nhà nước khi xác nhận được việc làm đó là hợp pháp và không vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam

- Ban quản trị Sao Phương Đông, Bộ phận kinh doanh, Bộ phận Chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ Người sử dụng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Sao Phương Đông.

 

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân 

Khách hàng có thể thực hiện việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân bằng các hình thức sau:

 

- Gọi điện thoại đến tổng đài chăm sóc khách hàng 0984957759, bằng nghiệp vụ chuyên môn xác định thông tin cá nhân và nhân viên tổng đài sẽ hỗ trợ chỉnh sửa thay người dùng 

- Để lại bình luận hoặc gửi góp ý trực tiếp từ website gtcwinstar.com.vn, quản trị viên kiểm tra thông tin và liên lạc lại với người dùng để xác nhận thông tin 1 lần nữa và quản trị viên chỉnh sửa thông tin cho người dùng. 

 

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

- Khách hàng có quyền yêu cầu thay đổi hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân của mình. 

- Thông tin cá nhân của thành viên được Sao Phương Đông cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sao Phương Đông. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

- Chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào các nội dung ở mục 2 và không phát tán, cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3 (trừ các trường hợp đã liệt kê tại mục 5)

 

- Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Sao Phương Đông sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết. 

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Sao Phương Đông 

- Ban quản lý Sao Phương Đông yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua  hàng là khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sao Phương Đông không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. 

 

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân 

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của Website gtcwinstar.com, đến địa chỉ công ty hoặc qua Email:  gtcsaophuongdong@gmail.com 

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. 

 

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 07 ngày.